Poptávková doprava jako efektivní alternativa venkovské linkové dopravy

Stručný popis (na A4), co je poptáková doprava a co jí brání ve většímu uplatnění je zde (v PDF)

Srovnání stávající linkové a poptávkové dopravy

Veřejná poptávková doprava versus linková

Z dopisu odeslaného zastupitelům měst

Vážená paní starostko, pane starosto.

Zvažte využití Poptávkové dopravy.

Nabízíme bezplatnou konzultaci ke zvolenému způsobu zajištění a k možnostem.

Studie pro zlepšení veřejné dopravy

Cíle dokumentu:

Stav veřejné dopravy nám není lhostený, proto jsme připravili tento dokument a předali na krajské úřady, na vedení ČD a na ministerstvo dopravy, tedy orgány, které dotují a určují pravidla pro veřejnou dopravu.

Samozřejmě uvítáme možnost podílet se na optimalizaci veřejné dopravy, protože jsme přesvědčeni, že k tomu máme co říci. Ale i kdyby někdo použil naše úvahy ve prospěch veřejné dopravy, je to lepší než nic.

Dokument je ke stažení zde. Je ve formátu MS Word a má 149kB.

Informace o možnostech použití poptávkové dopravy v MHD

je zde

V čem legislativa omezuje účelnou hromadnou dopravu

Od roku 2010 došlo k několika úpravám legislativy, které umožnily vznik jednodušší formy poptávkové dopravy a to "spoje na zavolání". Ale není nutné zůstat v půli cesty:

StavDůsledekDůvod stávající úpravyUpraveno v….Potřeba změnit na stavJak se zachová nová úprava – jak vyhoví účelu
Nelze využívat volnou kapacitu dopravy zaplacené z jedné kapitoly veřejného rozpočtu pro jiný veřejný účelNehospodárnost, neefektivita – namísto využití kapacity s nulovým marginálním nákladem je třeba vytvářet kapacitu novouZamezit využívání veřejných prostředků na soukromé účely(obecné pravidlo v regulích pro většinu dotací)povolit sdílení doprav; změnit dotované jednotky z ks. vozidel, km ujetých na místa ve vozidle, osobokilometry apod., případně jinak bezkonfliktně umožnit souběh více zdrojů financovánísynergický efekt (1+1>2); rozsáhlejší služba za stejnou dotaci
Obtížně lze kombinovat různé účely dotované dopravy (např. dopravu postižených, dopravu k lékaři, vozidla pro veřejnou dopravu z dotací často nemohou např. navázat neveřejnou dopravou apod.)Zbytečné omezení dopravní obslužnosti; Nehospodárnost společnými zdroji (pohonné hmoty, komunikace)strach z odebírání cestujících veřejné dopravě; jednoduchost správy dotací (snadněji se kontroluje dotace na vozidlo, než např. na ujeté km anebo cestující)??0- lepší obslužnost; lepší hospodárnost společnými zdroji; lepší ekonominka provozovatele dopravy (podnikových, školních) - v důsledku snížení tlaku na správu na financování dalších veřejných linek
legislativa neumožňuje vybírat jízdné v dopravě, která nemá pevný jízdní řádpoptávková veřejná doprava se redukuje na spoj na zavolání, který sice omezí zajížďky, ale řidič stejně musí často čekat během trasy na čas jakoby zajížďka byla a tím se ruší jedna z výhod - ušetření doby jízdy, když není zajížďkastrach z odebírání cestujících veřejné dopravě s důslednou ztrátou0umožnit cestování nepravidelných cestujících neveřejnou dopravou v předem určených časových a místních polohách (pro omezení souběhu s veřejnou dopravou)větší efektivita dopravy z důvodu větší flexibility; umožnění i jiných druhů poptávkové dopravy, než je "spoj na zavolání", a to např. "odvoz do 30min" apod.
v poptávkové dopravě je vyšší DPH než v linkovéSnižuje dostupnost poptávkové dopravy pro jednotlivé cestující (neplátce DPH)Zákon chce zvýhodnit hromadnou dopravu používanou k běžnému životu občanů; nepravidelnou dopravu však považuje za dopravu nadstandardní (např. dovolené, výlety)235/2004 O DPH, příloha 2, CZ-CPA 49odlišit nepravidelnou dopravu, která plní funkci běžné dopravy a tu také zvýhodnit, od dopravy pro jiné účely (např. schválením Dopravního úřadu,toto povolení by šlo spojit s možností vybírat jízdné ve vozidle - viz výše)Sníží se finanční práh pro použití poptávkové dopravy jednotlivými cestujícími, což má pozitivní vliv na jejich snahu ji využívat a zlepšovat tím její ekonomiku
Tolerování nedodržování dopravních předpisů, zejména rychlost a zákaz předjíždění1) Neodůvodněné zvýhodnění individuální dopravy oproti hromadné (v důsledku větší rychlosti) 2) snížení bezpečnosti provozu (včetně hromadné)??1. revize dopravních omezení, jestli jsou odůvodněná 2. důsledně vyžadovat dodržování odůvodněných (po bodu 1 všech) dopravních omezení1. spravdlivější "soutěž" individuální dopravy a hromadné 2. větší bezpečnost provozu
na autobusové zastávce smí zastavit jen linkový autobusv případě použití menších vozidel, které nahrazují autobus v dopravním sedle, by tyto měli stavět mimo zastávky autobusové dopravy, což je pro cestující matoucíaby individuální řidiči nepoužívali zastávky k vykládání a nakládání osob či k "odskočení si" např. do trafiky361/2000 Sb. ZÁKON o provozu na pozemních komunikacích §27 odst.f)pro dopravce nepravidelné i pravidelné neveřejné dopravy platí stejně jako pro vozidla veřejné dopravyusnadní používání menších a tedy levnějších a prostředí a komunikace méně zatěžujících vozidel
Obtížně lze kombinovat různé účely dotované dopravy (např. dopravu postižených, dopravu k lékaři, vozidla pro veřejnou dopravu z dotací často nemohou např. navázat neveřejnou dopravou apod.)Zbytečné omezení dopravní obslužnosti; Nehospodárnost společnými zdroji (pohonné hmoty, komunikace)strach z odebírání cestujících veřejné dopravě; jednoduchost správy dotací (snadněji se kontroluje dotace na vozidlo, než např. na ujeté km anebo cestující)??0- lepší obslužnost; lepší hospodárnost společnými zdroji; lepší ekonominka provozovatele dopravy (podnikových, školních) - v důsledku snížení tlaku na správu na financování dalších veřejných linek
vzorec pro prokazatelnou ztrátu ve veřejné poptávkové dopravě nepočítá s fixními náklady na nezrealizovanou trasupoptávková doprava je pro dopravce ekonomicky nevýhodná, ačkoliv má potenciál ušetřit mnohonábek vícenákladů s ní spojenáchkontinuita z doby, kdy s poptávkovou dopravou legislativa nepočítala??Problém nepramení z legislativní nedokonalosti, ale ze špatného způsobu výpočtu úhrady prokazatelné ztráty. Dopravcům by za nejetý spoj neměly být hrazeny pouze variabilní náklady, ale fixní ano. větší zájem o poptávkovou dopravu mezi dopravci i obcemi a kraje

(Prohlížíte stránku v režimu pro mobilní zařízení, kdy se některé sloupce tabulky nezobrazují. Pro plné zobrazení je třeba prolížet na displeji s větším rozlišením)

Transparentní obec

Mluviti stříbro. Mlčeti zlato.
Kdo zlato má, mlčet si může
Kdo však si přál, abys jak stařec třaslavý
jen potají a tiše proklínal bezpráví?
Neboť - mlčíš-li vždy a všude
vše ještě horší bude.
Nespatříš ani záblesk práva,
o kterém se ti zdává.
A pro toho, kdo jako ty nekoná a mlčí jen,
pro toho svět zůstat může nezměněn.
Kdo nepozdvihne hlas,
ten mlčí na souhlas.
(Herman van Veen)

(Projekt byl přesunut na vlastní stránky slatinak.cz.)


Klikněte nahoře do zeleného pruhu pro pokračování do požadované sekce. v černém pruhu je název aktuální stránky.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 20.12.2020 21:20. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2020