sjednodušená funkce dispečinku

Poptávková doprava je forma hromadné dopravy, kdy časy zastávek a trasu spoje ovlivňují požadavky cestujících. Je to kombinace dopravy pravidelné (linkové) a smluvní (zájezdová či taxi). Málokdy je doprava 100% poptávková či linková, většinou je kombinací více přístupů. Např. taková zastávka na znamení v linkové dopravě už je náznak poptávkové dopravy.

Výhodnost poptávkové dopravy, kdy uživatelé komunikují s dopravcem, oproti pevně stanoveným linkám, spočívá v možnosti přizpůsobit kapacitu vozidla, čas a trasu aktuální dopravní potřebě.

Za cenu komunikace mezi cestujícím, dispečinkem a dopravcem je možné dosáhnout komfort dopravy, který se blíží užívání osobního automobilu, při nižších nákladech pro jednotlivce i společnost (ekologie, zatížení komunikací).

Pomocí spolehlivých přestupů v poptávkové dopravě lze výhodně využít dostupnou linkovou dopravu i při krátkých přestupech, které v běžné linkové dopravě obvykle využít nelze.

Odkazy na fungující systémy poptávkové dopravy v ČR jsou na Wikipedii zde.

Odkazy na některé systémy poptávkové dopravy v zahraničí jsou na Wikipedii zde.

klasická linková doprava versus poptávková

x

Pro další informace můžete pokračovat na:

< nahoru

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 30.6.2016 12:59. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2016