Informace

Pro veřejnost

Poptávková doprava jako efektivní alternativa venkovské linkové dopravy

Stručný popis, co je poptávková doprava a co jí brání ve větším uplatnění je zde (v PDF)

Srovnání stávající linkové a poptávkové dopravy

Obrazek-linkova_doprava

 x

Obrazek-poptavkova_doprava  

Podrobnější srovnání pravidelné (linkové) a poptávkové dopravy je zde (v PDF)

Co můžeme nabídnout veřejné dopravě

DHD předává představu o možnostech řešení

Zástupci podniků, kraje či obcí předávají informaci o potřebách – kde se jeví účelné optimalizace stávající dopravy

Zúročení zkušeností DHD ve veřejné dopravě:

 • pilotní projekt - zajištění dopravy či dispečinku pro region / účel / skupinu / denní dobu
 • využití připravovaného systému pro sběr dopravních požadavků (sběr a poskytování informací)
 • optimalizace dopravy – vytipování relací vhodných pro poptávkovou dopravu
 • spolupráce s organizátorem

Prověření možností optimalizace

celá prezentace zde (v PDF)

Z dopisu odeslaného zastupitelům měst

Vážená paní starostko, pane starosto.

 • zvažujete zlepšit dopravní obslužnost pro seniory, zdravotně znevýhodněné či školáky? Máte pochybnost, zda Vámi zvolený způsob zajištění služby a výběru dodavatele projde auditem efektivního vynakládání veřejných prostředků?
 • hradíte veřejnou dopravu nad rámec dotace krajského úřadu? hradíte z obecního rozpočtu konkrétní spoje?
 • jsou občané nespokojeni s nabídkou spojů linkové dopravy či komunikací s dopravcem?
 • připadá Vám dotace na přepravenou osobu příliš vysoká?

Zvažte využití poptávkové dopravy.

Nabízíme bezplatnou konzultaci ke zvolenému způsobu zajištění a k možnostem.

Studie pro zlepšení veřejné dopravy

Cíle dokumentu:

 • Popis používaných optimalizačních metod v poptávkové dopravě s ohledem na aplikovatelnost ve veřejné hromadné dopravě.
 • Obecný návrh možných systémových optimalizačních opatření ve veřejné dopravě s cíli:
  • snížit významně náklady na dopravu při zachování nebo malém omezení obslužnosti a
  • podpořit obsazenost zejména cestujícími platícími nezlevněné jízdné
  • zlepšit nebo aspoň udržet tímto obslužnost veřejné dopravy v současných podmínkách.
  • Představení Dispečinku hromadné dopravy, s.r.o. jako významného uživatele veřejné dopravy

Stav veřejné dopravy nám není lhostený, proto jsme připravili tento dokument a předali na krajské úřady, na vedení ČD a na ministerstvo dopravy, tedy orgány, které dotují a určují pravidla pro veřejnou dopravu.

Dokument je ke stažení zde.

Informace o možnostech použití poptávkové dopravy v MHD

Poptávková doprava může být vhodnou alternativou méně vytíženým spojům či celým linkám pravidelné městské dopravy, která dovoluje zachovat či zvýšit obslužnost oblasti při zachování či snížení nákladů.

Poptávková doprava spojuje výhody pravidelné hromadné dopravy, tedy dovolí shromadnit cestující a tím snížit náklady na osobu, a dopravy objednávané (taxi či smluvní doprava), která omezuje nevyužité zajížďky, ale shromadnění u ní je obtížné a proto na osobu vychází draze.

Základním prvkem poptávkové dopravy je, že vozidlo jede podle požadavků cestujících, čímž se optimalizuje trasa, jejich požadavky jsou však usměrňovány na určité zastávky a časy, čímž se zajišťuje shromadnění.

Díky současnému bouřlivému rozvoji komunikačních služeb, jako jsou mobilní telefony a internet, již každý potenciální cestující zvládne nahlásit či potvrdit svou cestu.

Poptávkovou dopravou lze nahradit:

 • Buď pouze méně obsazené spoje, jejichž zrušení však není žádoucí. Takto funguje už několik let MHD v Rychnově nad Kněžnou provozovaná společností Audis Bus s.r.o. (www.audisbus.cz), pod názvem Radiobus.
 • Anebo kompletně celou dopravu, tedy i vytíženější spoje, jak již několik let provozujeme dopravu do podniků dvou průmyslových zón ve Středočeském kraji

Pokud Vás toto téma zaujalo, dovoluji si Vás odkázat kromě našich stránek také na studii Společnosti pro veřejnou dopravu,která rozebírá tento fenomén u nás i v zahraničí, a na další internetové zdroje

Pro zvýšení kvality dopravy a spokojenosti cestujících doporučujeme evidenci problémů, stížností a námětů cestujících.

V čem legislativa omezuje účelnou hromadnou dopravu

Od roku 2010 došlo k několika úpravám legislativy, které umožnily vznik jednodušší formy poptávkové dopravy a to "spoje na zavolání". Ale není nutné zůstat v půli cesty.

přehledná tabulka zde (v PDF)

 

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic