Moto: "Od vynalezení auta stoupá spotřeba energie k přepravě osoby z A do B permanentně. Takže žádná produktivita. To ale nemůže fungovat pro 6,5 miliardy lidí." (Andreas Clauss; AZK Conferenz, 21.2.2009; 23.min)

Jsme Dispečink pro

sjednodušená funkce dispečinku

v obsluhovaných oblastech jsou vítáni i jednotlivci, kteří mohou po dohodě využít poptávkovou dopravu za podíl na nákladech.

Dispečink je prostředníkem mezi objednatelem a dopravci.

Dispečink pomáhá vyváženě uspokojovat požadavky různých složek zadavatele (podniku či obce) i dopravců v oblasti dopravy do zaměstnání podle předem stanovených pravidel.

Dopravou zaměstnanců se zabýváme od roku 2001. V současné formě fungování již od roku 2003.

< nahoru

Dispečink dnes

V současnosti dokáže Dispečink vytvořit objednávku pro dopravce ve formě jízdního řádu, který je operativně vytvořen podle požadavků svážených osob. Řidič ví v tomto případě přesně, koho, kdy a kde má vyzvednout a vyložit, a DHD ví, kolik kilometrů má ujet. Objednávka obsahuje kontaktní informace na svážené osoby (pokud s tím souhlasí) a na Dispečink.

Graf vývoje nákladů na dopravu

Kde momentálně působíme

DHD DHD DHD DHD

< nahoru

Finanční úspora nákladů na dopravu

Následující graf ukazuje vývoj ceny podnikové dopravy na pracovníka pro oblasti Čenkov a Zdice za dobu před a během působení Dispečinku v současné hodnotě peněz (minulé náklady jsou povýšeny o inflaci dvě procenta p.a.). Jde o podíl nákladů na dopravu vydaných podnikem (u neodečitatelných včetně nevrácených daní DPH a daně z příjmu) a celkového počtu pracovníků, kterým je doprava k dispozici. Část uspořených prostředků se přesunula do jízdenek za veřejnou dopravu.

Graf vývoje nákladů na dopravu

Finanční úspora určitě není jediným přínosem Dispečinku - vedle úspory zajišťuje dispečink m.j.:

< nahoru

Doprava v číslech

< nahoru

Historie dispečinku

klasická linková doprava versus poptávková

x

 

Prezentace


Srovnání linkové a poptávkové dopravy

Jak funguje naše doprava

co můžeme nabídnout veřejné dopravě

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 30.5.2017 14:12. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2017