Pro podnik

Dispečink dopravy vznikl v srpnu 2003 na základě neúměrně rostoucích nákladů na dopravu zaměstnanců v souvislosti s rozšiřováním podniků Kostal v ČR. Původný cíl byl ověřit efektivitu vynaložených nákladů. Náklady jsme nejen dostali pod kontrolu (zastavili nárůst), ale dokonce výrazně snížili, aniž bychom výrazně snížili kvalitu a obsluhovanou oblast dopravy, proto jsme dopravu od původního dopravce převzali a vybudovali dispečink, který dosud funguje. Své zkušenosti rádi nabídneme i dál.

Prezentace

Poptávková doprava jako alternativa k rušeným nebo nevyhovujícím linkovým (pravidelným) spojům veřejné dopravy prezentace

Fungování Dispečinku hromadné dopravy prezentace

Doprava zaměstnanců do závodu koncernu Kostal ve Zdicích - informace pro zaměstnance prezentace

Analytické informace

Zpráva o činnosti Dispečinku a dopravě

Každý měsíc rozesíláme zprávu o naší činnosti a o dopravě za minulý kalendářní měsíc.

Zpráva obsahuje aktuální úkoly pro měsíc, vyhodnocení úkolů z minulého měsíce, statistické údaje ohledně dopravy minulého měsíce a seznam cestujících, jejichž přepočtené náklady přesahují dohodnutý limit.

Tyto zprávy rozesíláme e-mailem a v případě, že o ně máte zájem, můžeme vám zprávu také jednorázově nebo pravidelně posílat.

Statistiky

Pro zákazníky můžeme zpracovat různé statistiky, grafy apod. z dat o dopravě, které máme k dispozici, jako jsou např. náklady na cestujícího na určitou jízdu, kapacitní využití vozidla, ujeté vzdálenosti cestujícími i vozidlem atd.

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic