Reference

Zajišťování podnikové dopravy

Kostal Čenkov

Od 2001 dodnes

 

Průmyslový areál v obci Čenkov asi 12 km severně od Příbrami, v malebném údolí Litavky, vznikl již na konci 19. století.

 

V současnosti má závod kolem 350 zaměstnanců, většina jezdí vlastní dopravou, zbytek veřejnou (kterou se nám podařilo přizpůsobit směnám) a jen pár jednotlivců smluvní dopravou, kde ani veřejná už není efektivní.

 

V roce 1997 zakoupila část areálu nadnárodní společnost Kotal, která vyrábí hlavně elektrické díly do aut. Počet pracovníků závodu v krátké době dosáhl 700, drtivá většina dojížděla z Hořovic a Příbrami a jejich okolí, proto podnik od počátku poskytoval zaměstnancům podnikovou dopravu od místního dopravce. 

Podnik stále rozšiřoval výrobu, kvůli náboru bylo třeba rozšiřovat obsluhovanou oblast, což však při zvoleném způsobu obsluhy (pravidelná doprava, přímé spoje, 100% smluvní) vedlo k neúměrnémů nárůstu její ceny. 

V roce 2001 jsme byli požádáni o konzultace, které měly zefektivnit dopravu. Během 2 let se však nepodařilo dopravce přesvědčit k aplikaci návrhů, které v tehdejší smluvní dopravě nebyly běžné (linky podle směn, přestupy, spolupráce s veřejnou dopravou, zaručené přestupy, poptávková doprava): náklady na dopravu rostly kvadraticky k počtu pracovníků, podnik se chystal otevřít další závod pro 2000 pracovníků a tímto stylem by podniková doprava byla finančně neudržitelná, proto se podnik v koncem roku 2003 rozhodl organizaci dopravy předat nám, jako dispečinku.

Od roku 2004 jsme dopravu organizovali my spolu s nově otevřeným závodem podniku Kostal ve Zdicích. Na oba závody jsme aplikovali poptávkovou dopravu a ve dvou lidech jsme organizovali dopravu na každý den podle objednávek cestujících. Aplikací různých optimalizačních postupů jsme snížili výdaje podniku na dopravu na 1/3 při zachování obslužnosti a ještě zkrácení střední doby přepravy. 

Stížnosti na dopravu směrované na podnik také téměř vymizely díky jejich systematickému řešení a důsledné aplikace nápravných opatření.

 

Součást optimalizace bylo poměrně brzké přizpůsobení veřejné linky procházející kolem závodu směnám podniku, tato linka obsloužila Příbram a Hořovice, tedy většinu pracovníků. Zbylé jsme odkazovali na veřejné přípoje a když nebyly, tak jsme je doplnili smluvními přípoji, což byl optimální stav nejen z pohledu výdajů podniku, ale také ekologie a dalších podniků v areálu, které se sice neúčastnily smluvní dopravy, ale mohly využívat linkové spoje, které se díky nám přizpůsobily provozu v areálu.

 

Průmyslový areál Zdice - Černín

Od 2003 dodnes

 

V roce 2003 postavila nadnárodní společnost Kostal na "zelené louce" mezi Královým Dvorem a Zdicemi na dálnici D5 výrobní halu na výrobu dílů do aut pro přibližně 1300 zaměstnanců. Většina zaměstnanců dojížděla z blízkého i dalekého okolí. Přibližně 1/4 z těch, kteří přešli ze závodu Čenkov, bydleli v 40 km vzdálené Příbrami. V roce 2005 přistavěl další halu a počet zaměstnanců do dvou let přesáhl 2000. 

 

V současné době svážíme kolem 200 cestujících na linkách Beroun, Hořovice a Příbram v 8mi i 12ti směnném režimu. V roce 2007 jezdilo přes 700 cestujících z oblasti 45 x 50 km včetně vesnic.

 

Veřejnou dopravou byl závod od počátku obtížně dostupný. Město ani kraj se dodnes nebyly schopny (dodnes) vybudovat zastávku veřejné dopravy poblíž závodu, ačkoliv kolem něho vede hlavní silnice II/605, po které projede přes 100 veřejných linkových autobusů denně, a blízké město Zdice je významný železniční uzel. Proto byla hromadná doprava zaměstnanců od počátku odkázána na smluvní. 

Prvních pár měsíců dopravu organizovali dva místní soukromí dopravci, ale protože zvolili konzervativní přístup 100% smluvní přímé dopravy na všechny směny, nebyli s to vyhovět všem cestujícím a i tak náklady rostly nežádoucím tempem. Proto se podnik rozhodl tuto dopravu předat nám podobně jako v Čenkově.

Od počátku jsme aplikovali poptávkovou dopravu a ve dvou lidech jsme organizovali dopravu na každý den podle objednávek cestujících pro tento závod a další dva (Čenkov a Trubín). Aplikací poptávkové dopravy a optimalizačních postupů jsme snížili výdaje podniku na dopravu na 1/3 předpokládané výše linkové dopravy. Podařilo se nám např. napojit závod na berounskou MHD, takže beroun jsme obsloužili velmi pohodlně pro cestující za cenu pouze prodloužené od konečné MHD (pouhé 3km na spoj), takže obsluha berouna byla 5x levnější, než by vyžadovala klasická smluvní doprava.

Stížnosti na dopravu směrované na podnik v prvních měsících bez dispečinku také téměř vymizely díky jejich systematickému řešení a důsledné aplikace nápravných opatření.

Během let 2017 až 2021 přešla výroba podniku Kostal do nově budovaného závodu v Bulharsku a výroba ve Zdicích skončila. Do závodu Zdice se přestěhovala dodavatelská firma Hronovský, již v menším rozsahu, s celkem kolem 350 pracovníky. Podniková doprava byla zachována v podobné formě jako pro Kostal, tedy poptávková, akorát byla zredukována obsluhovaná oblast o venkovské zóny pro zachování efektivity pro mnohem menší počet cestujících.

 

Dílna Ariete - Trubín

Od 2013 do 2019

 

Část přidružené výroby subdodavatele Kostalu byla v nedaleké vesnici Trubín (asi 10 km od Zdic). Pracovalo zde kolem 200 agenturních pracovníků ve 12ti hodinovém režimu, kteří téměř všichni byli odkázáni na podnikovou dopravu. Dojížděli z Berouna, Příbrami, Hořovic, Jinec a dalších vesnic. S výhodou jsme napojili tuto obsluhu na závod Zdice, kde cestující přestoupili na spojovou linku, která byla vlastně prodloužením příbramské nebo hořovické linky, na kterou přestoupili berounští z MHD. Doprava trvala po celou dobu fungování závodu Trubín.

 

 

Dílna Kostal - Cerhovice

Od 2016 do 2019

 

Asi 100 lidí pracovalo v dílně v Cerhovicích, asi 15km západně od Zdic. Většina jezdila vlastní dopravou, nicméně jednotlivcům jsme poskytovali i podnikovou dopravu. Kvůli malému obsazení jsme maximálně využívali veřejnou dopravu, takže doprava byla i tam poměrně efektivní.

 

Cooper-Standard Automotive ČR, s.r.o., Žďár nad Sázavou

V roce 2008

Zajišťovali jsme dopravu 20-30 cestujících z okolních obcí, kteří neměli vlastní nebo veřejnou dopravu na všechny směny. Veřejnou dopravu jsme využívali maximálně, doplňovali jsme ji smluvní dopravou v nezbytné míře, aby se cestující dostali na každou směnu, jakou potřebovali.

 

Analýzy

Kostal - Pazardzik (BG)

od 2017 dodnes

 

Nově vybudovaný závod v Pazardziku (asi 50 km západně od Plovdivu) převzal výrobu ze zrušeného závodu ve Zdicích. Tento závod zaměstnává kolem 1800 zaměstnanců a zajišťuje rozsáhlou síť podnikové dopravy, která má 15 pravidelných linek. Pro tento závod připravujeme pravidelně analýzy dopravy a doporučení směřující k efektivizaci dopravy.

Huperz CZ s.r.o.

2007

Pro závod vyrábějící díly pro automobilový průmysl ve 3 lokacích v okresu Pelhřimov jsme připravili model podnikové dopravy s doporučením jízdních řádů, tras, přidělením směn k oblastem a odhadem náklodovosti.

 

Škoda Auto, a.s.

2009

Ač primární způsob dopravy většiny zaměstnanců byly zaměstnanecké osobní vozy, stále malá část dojížděla smluvními autobusy. Podnik chtěl vědět, jestli by tato doprava šla nějak optimalizovat. Provedli jsme tedy analýzu smluvní dopravy, nabídky veřejných spojů, a zkusili jsme navrhnout nějaké varianty s využitím této veřejné dopravy.

 

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic