O nás

Moto: "Od vynalezení auta stoupá spotřeba energie k přepravě osoby z A do B permanentně. Takže žádná produktivita. To ale nemůže fungovat pro 6,5 miliardy lidí." (Andreas Clauss; AZK Conferenz, 21.2.2009; 23.min)


Jsme Dispečink pro

 • Funkce_dhddopravu zaměstnanců pro podniky jako doplněk veřejné dopravy a související služby s působností po celé ČR.
 • MHD v menších městech, popř. noční spoje ve větších, kde jsou pravidelné linky neefektivní;
 • Veřejnou dopravu po venkově;
 • školní linky po venkově a v okolí měst, kde jsou pravidelné linky neefektivní;
 • sběrná taxi - shromadnění poptávek po taxislužbě
 • dopravu tělesně postižených a méně pohyblivých

v obsluhovaných oblastech jsou vítáni i jednotlivci, kteří mohou po dohodě využít poptávkovou dopravu za podíl na nákladech.

Dispečink je prostředníkem mezi objednatelem a dopravci.

Dispečink pomáhá vyváženě uspokojovat požadavky různých složek zadavatele (např. výroby, osobního, ekonomického či kontrolního oddělení) i dopravců a cestujících. 

Dopravou zaměstnanců se zabýváme od roku 2001, v současné formě fungování již od roku 2003.

Dispečink dnes

Obrazek-objednavka-ukazkaV současnosti dokáže Dispečink vytvořit objednávku pro dopravce ve formě jízdního řádu, který je operativně vytvořen podle požadavků svážených osob. Řidič ví v tomto případě přesně, koho, kdy a kde má vyzvednout a vyložit, a DHD ví, kolik kilometrů má ujet. Objednávka obsahuje kontaktní informace na svážené osoby (pokud s tím souhlasí) a na Dispečink.

Finanční úspora díky optimalizaci

Onas-grafGraf ukazuje vývoj ceny podnikové dopravy na pracovníka pro oblasti Čenkov a Zdice za dobu před a během působení Dispečinku v současné hodnotě peněz (minulé náklady jsou povýšeny o inflaci dvě procenta p.a.). Jde o podíl nákladů na dopravu vydaných podnikem (u neodečitatelných včetně nevrácených daní DPH a daně z příjmu) a celkového počtu pracovníků, kterým je doprava k dispozici. Část uspořených prostředků se přesunula do jízdenek za veřejnou dopravu.

Finanční úspora určitě není jediným přínosem Dispečinku - vedle úspory zajišťuje dispečink m.j.:

 • zpřístupnění závodů zaměstnancům, kteří nemají vyhovující veřejný spoj a pravidelný svoz by byl drahý
 • kontrolu nákladů na dopravu díky měsíčnímu vyhodnocování a přednostnímu řešení dopravy "drahých cestujících" - ukázka zde.
 • jednáním s veřejnými dopravci přizpůsobování veřejných spojů potřebám zaměstnanců (srovnejte původní veřejné j. ř. pro do roku 2004 pro závod Čenkov  Probo (.xls) a Comvia s novým j. ř. od roku 2005 Probo, kde jsou spoje na téměř všechny časy a směny (pětisměnný 12hod. provoz, třísměnný 8hod. provoz, administrativa) včetně víkendu (také díky vstřícnému přístupu Probo Transu).)
 • koordinaci podkladů a zprostředkování žádosti na dotaci na dopravu od úřadů práce

Historie dispečinku

 • Od roku 2001 jsme se navrhovali stávajícímu linkovému dopravci různá dílčí optimalizační opatření smluvní dopravy průmyslového závodu Kostal CR spol. s r.o.
 • Dispečink dopravy vznikl v srpnu 2003 na základě neúměrně rostoucích nákladů na dopravu zaměstnanců v souvislosti s rozšiřováním podniků Kostal v ČR a neochoty nebo neschopnosti dopravce aplikovat doporučovaná opatření. Původný cíl byl jednorázvě ověřit efektivitu vynaložených nákladů. Náklady jsme nejen dostali pod kontrolu (zastavili nárůst), ale dokonce výrazně snížili, aniž bycho výrazně snížili kvalitu a obslužnou oblast dopravy, proto jsme vybudovali dispečink a převzali organizaci od dopravce.
 • Od roku 2004 má Dispečink dopravu pod kontrolu do té míry, že dokáže veškeré dopravní výkony objednávat pouze na základě požadavků na jízdy a mimo souběh s veřejnou dopravou.
 • V rámci osamostatňování přešla subjektivita Dispečinku od 1. 1. 2005 na samostatnou společnost - fyzickou osobu a od 1. 4. 2005 na právnickou osobu Dispečink hromadné dopravy, s. r. o., což byl cílový stav. V souvislosti s těmito změnami nedošlo k zásadním změnám v činnosti ani v personálním obsazení.
 • Od 1. 12. 2007 jsme se přesunuli mimo podnik při zachování funkčnosti činnosti dispečinku.
 • V roce 2008 jsme organizovali asi rok pro podnik Cooper Standard ve Žďáru nad Sázavou.
 • 2013-2019 jsme rozšířili pravidelnou obsluhu i do závodu v Trubíně (asi 10km od závodu Zdice)
 • 2016-2019 jsme přidali obsluhu dílny Kostalu v Cerhovicích (asi 15km od závodu Zdice)
 • Od roku 2019 vypracováváme měsíční analýzy podnikové dopravy v novém závodě společnosti Kostal v Bulharsku v Pazardziku.
 • 2020 hlavní zákazník Kostal CR ze Zdic definitivně přesunul do Bulharska a do závodu Zdice se stěhuje firma Hronovský s asi 1/3 pracovníků. Z toho důvodu jsme propustili dispečera a omezeli některé linky, aby byla zachována ekonomičnost dopravy. V Čenkovském závodě dopravujeme pro Kostal Kontakt Systeme

Jednorázové optimalizace smluvní dopravy jsme připravovali pro

  • severovýchodní část Středočeského Kraje pro Škoda Auto,
  • okolí Jindřichova Hradce v Jižních Čechách pro Huperz CZ.

Linková vs. poptáková doprava

Linková doprava

Poptávková doprava - diagram

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic