Průzkumy a dotazníkové akce

Dotazník ohledně doby příjezdu do podniku

termín: listopad 2019

cíl: Ověřit požadavky cestujících na dobu příjezdu (v souvislosti s požadavkem jedné cestující organizátorky požadující příjezd nejméně 20min před začátkem směny, který tvrdila, že tento názor zastávají všichni cestující z její směny)

způsob provedení:Řidiči dostali jmenný seznam cestujících s preferovanými časy příjezdu v rozsahu 5minut a kolonkou pro podpis. Informovali cestující a seznam nechali během cesty kolovat po vozidle a pak jej vyzvedli.

Vyhodnocení je zde.

Dotazník ohledně dojíždění do práce pro KOCR

termín: září 2011

cíl: Zmapovat dopravní potřeby pracovníků průmyslového areálu Zdice Černín. Při té příležitosti průzkum spokojenosti s podnikovou poptávkovou dopravou (linkovou + smluvní hromadnou).

Vyhodnocení je zde.

Průzkum příjezdů poptávkové dopravy do Zdic

termín: listopad, prosinec 2007

cíl: zmapování příjezdů spojů po 5:55

Na vrátnici sledovali příjezd a odjezd každý den v období 5.11. až 21.12.07.

závěr: po 5:55 přijížděl častěji jen autobus z Hořovic - řešíme: změna jízdy v Komárově, změna nájezdu do křižovatky od Tlustice, možná i vynechání Tlustice na méně frekventované směny

Dotazník "Vyhovuje čas odjezdu podnikové dopravy?"

termín: říjen 2007

cíl: Přehodnotit standardní čas odjezdu (standardně 10min po konci směny) po zavedení píchání na pracovišti.

závěr: do prosince 2007 byly zaznamenány jen dvě reakce požadující posun času:

  • z noční z Berouna - bus odjíždí o 3 min. dříve, posunout dál nejde -
    řešení: nalezen náhradní spoj s přestupem s minimální dobou pro ty, jež tento spoj náhodou nestihnou
  • noční z Hořovic na 4.směnu v pracovní dny - příjezd většinou mezi 5:58-6:02; zdržení při výjezdu ze zastávky v Komárově a při najetí na hlavní od Tlustice -
    řešení: odjezd na 4. směnu posunut o 10 minut

SMS bleskový dotazník ohledně poptávkové dopravy do N.Jáchymova

termín: červen 2007

cíl: Na základě mnohých žádostí Jáchymovských (i v předchozím dotazníku) proveden průzkum mezi Roztockými a Újezdskými, jestli jim nevadí, kdyby poptávková doprava z noční směny zajížděla do N.Jáchymova (je pro ně o 15.min.delší, ale pro Jáchymovské o 15-20 min kratší a o 12Kč levnější.)

závěr: Větší části těch, co odpověděli, to nevadí. V případě zájmu poskytneme bližší informace.

dotazník skrz veškerou dopravu (nejen poptávkovou) mezi směnnými pracovníky (Doprava na směny)

termín: květen 2007

cíl: zjištění případných závad z hlediska cestujících; názor cestujících na vlakovou dopravu z Příbrami do zaměstnání (pro závod Zdice i Čenkov); možnosti spolujízdy; zjištění spokojenosti cestujících s objednáváním dopravy a dopravou; prostor pro návrhy změn a úprav ze strany cestujících

závěr: Vesměs spokojenost s dopravou; většinu výhrad známe a buď řešíme nebo řešit nelze (kvůli protichůdnosti požadavků).

podklady: Článek k dotazníku o největších bolestech dopravy zde. Podrobný rozbor odpovědí s komentáři zde (.xls).

dotazník mezi složkami podniku (Současnost a budoucnost dopravy zaměstnanců pro Kostal)

termín: duben 2007

cíl: Seznámit zástupce hlavních oddělení v podniku s aktuální podobou dopravy do zaměstnání a poskytnutí příležitostí k předložení vlastních požadavků.

závěr: Návrhy byly zaznamenány strukturovaně do MindMap a projednány s jednatelem a podle jeho rozhodnutí realizovány.

podklady: Úvodní prezentaci můžeme na požádání zaslat, stejně tak MindMap s výsledným stavem. Příklad pro porovnání nákladů mezi pravidelnou smluvní dopravou (obvyklý model) a poptávkovou dopravou (model Kostal) zde (.xls).

dotazník mezi drahými pracovníky

termín: leden-duben 2006

cíl: zmapování dopravní situace drahých pracovníků (s nadprůměrnými náklady na dopravu); možnost k podání návrhů řešení; navázání komunikace s drahými pracovníky; impuls k seznámení dotyčných s příčinami vysokých nákladů na svou dopravu

podklady: Vyhodnocení zájemcům pošleme.

dotazník mezi THP pracovníky (Dotazník pro nesměnné pracovníky z a do závodu Zdice)

termín: červenec 2006

cíl: zjištění možnosti zhromadnění dopravy do zaměstnání nesměnných pracovníků pro závod Zdice

závěr: Kromě stávajících spojů se nejeví reálné možnosti zhromadnění dopravy nesměnných pracovníků. Stávající spoje jsou: linka Hořovice-Zdice a přípoje na veřejnou dopravu z Příbrami, Prahy a Berouna pro závod Zdice

podklady: Souhrnné vyhodnocení následuje. Podrobné vyhodnocení a formulář můžeme poslat.

ikona dotazník

dotazník pro pracovníky závodu Čenkov z Hořovicka a Hostomicka

termín: duben 2005

cíl: Smluvní doprava z oblastí Hořovicko a Hostomicko do závodu Čenkov přestala být opodstatněná. Dotazník měl dát dotyčným cestujícím příležitost přednést nové argumenty pro zachování dopravy a informovat je, že mají možnost smluvně dojíždět do závodu Zdice.

závěr: Doprava byla zrušena kromě několika výjimek pro lisovnu. Část cestujících přešla do Zdic, další začli dojíždět do Čenkova auty.

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic