Jak se počítají náklady na dopravu Cestujícího pro účely statistiky

Pokud hledáte, naturální požitek, tedy co a proč se vám strhává za dopravu, tak přejděte na předchozí článek Jak se počítá srážka za dopravu, o tom to zde není.

Prezentace se zjednodušeným a názorným popisem proč a jak se počítá náklady na dopravu je zde ve formátu .pps pro PowerPoint nebo zde (on-line).

Dále je to popsáno zase trochu jinak: Cenu dopravy cestujícího za měsíc počítáme následovně:

 1. z objednávek spočteme cenu každé jízdy poptávkového autobusu či auta
 2. podle nástupních a výstupních zastávek spočteme vzdušné vzdálenosti, o kterou jsme cestující přepravili
 3. cenu autobusu rozdělíme mezi cestující podle vzdušných vzdáleností (kdo jede dál, stojí víc) = cena jedné jízdy cestujícího. (20-700Kč)
 4. ke každému požadavku (poptávkové i veřejné dopravy) připočteme cenu naplánování dopravy dispečinkem (7-10Kč)
 5. ceny jízd cestujících za měsíc sečteme a tím získáme cenu dopravy cestujícího za měsíc (100-5000Kč)
 6. náklady na dopravu cestujícího za měsíc vydělíme počtem skutečně odpracovaných směn = průměrná cena dopravy na směnu (2-250Kč)

Tento způsob výpočtu má zohlednit: čím dál cestující jede, tím víc stojína přistavení přispívají všichni; kdo jezdí některé dny vlastní či veřejnou dopravou, tomu se poptávková doprava rozpočte; celková cena cestujících za jízdu by měla být stejná jako cena jízdy dopravce.

Jak nebýt drahý

 • Odhlašujte, když nejedete - cena jízdy se počítá z požadavků , i když jste třeba nejeli (jako obědy v jídelně). Je to proto, že i Dopravce tak účtuje. Dopravci obyčejně nehlásí, že je někdo nemocný, někdy tam jezdí prázdní a v horším případě nejezdí a jen účtují. Dnes má každý možnost prohlížet a upravovat sám své požadavky na přepravu na Terminálu.
 • Jezděte hromadně - čím víc Cestujících jede, tím méně připadne na jednoho. Znáte někoho z okolí, komu by se doprava hodila - doporučte mu ji - můžeme vozit i cizí, pokud se budou oni nebo jejich zaměstnavatel podílet na nákladech.
 • Nevyžadujte zajížďky - snažte se aspoň některé dny dopravit třeba i jiným způsobem do místa, odkud jede víc lidí.
 • Využijte spolujízdu - zkuste najít někoho, kdo jezdí autem do práce kolem vašeho bydliště a dohodnout se s ním; nabídky a poptávky po spolujízdě jsou na naší stránce v Hromadná doprava - Řády - Spolujízda
 • zkuste se zeptat na Dispečinku, co by ve vašem případě pomohlo.

Kdo chce vědět více...

Poptávková doprava do práce je nákladná služba a peníze na ni jsou omezené. Aby se tato služba mohla poskytovat trvale a mohlo se vyhovět co nejvíce pracovníkům, je nutné tyto náklady trvale sledovat a optimalizovat. Dispečink tedy sleduje nejen celkové náklady spojené s touto službou, ale i podíl každého cestujícího na ceně Poptávková dopravy. Je zřejmé, že nejdříve je třeba věnovat pozornost přepravám nejdražším. Proto Dispečink rozesílá každý měsíc seznam jízd s nejvyššími náklady, tedy zjednodušeně nejdražších Cestujících. Jsou v něm uvedeni cestující, jejichž průměrná měsíční cena dopravy na odpracovanou směnu překračuje 2-násobek průměru.

Cena jedné jízdy

Prvně se vypočte cena jízdy vozidla. Cena se vypočte z délky trasy podle objednávky pro Dopravce. V ceně musí mít dopravce započtenou i jízdu zpět a přístavné a odstavné, protože to z většiny neproplácíme.

Ceny jsou s Dopravci dohadovány podle toho, co a jak který jezdí a kolik musí přistavovat. Každý má v tomto jiné podmínky, proto je nelze srovnávat. Připlácíme ještě za spolehlivost a ochotu jet, když my potřebujeme (např. většina taxikářů v okresu Beroun odmítá jezdit za standardní cenu před 8hodinou ranní a často odmítnou i cestu odpoledne). Průběžně monitorujeme stav smluvních dopravců v regionu, proto vítáme také tipy Cestujících na nové Dopravce. Rádi je vyzkoušíme. Stát dopravcem se můžete i vy - vizte naše stránky: Hromadná doprava - Informace - Jak se stát dopravcem.

ceně jízdy vozidla se pak přičte příslušný podíl nákladů na Dispečink (rozpočítáváme podle ceny). V případě osobních vozidel se přičítají ještě daně (DPH 5 nebo 19% a daň z příjmu právnických osob 24%), protože tuto dopravu musí hradit podnik ze svého zisku.

Příklad takové hodně drahé jízdy smluvním autem, které rozváží lidi od autobusu do obcí Křivoklátska mimo trasu, aby byli lidé doma dříve: Objednávka trasy Velká Buková-Újezd-Kublov-Svatá uvádí 31km. V sazbě "osobní auto" má dopravce dohodnutou cenu 21Kč/plný km. Za každé přistavení má dohodnutou jednorázovou cenu 350Kč. Takže Dopravce vyúčtuje za tuto jízdu 350+31*21=1001Kč. Protože se jedná o osobní vozidlo, tak k tomu připočteme DPH 19% a daň z příjmu 24%, tedy 476Kč. Celkem Kostal zaplatí 1001 x1.19 x1.24 = 1477Kč za celou cestu auta (dopravci a státu, u mikrobusů a autobusů daň není).

dopravce
sazba
za přistavení
na počátek trasy a
odstavení z konce trasy
cena za kmvzdálenostdopravce účtujedaň ze zisku + DPH %daně v KčCesta vyjde na
dopravce z1
Auto8 (5-8míst)
350Kč př. 21Kč/km 31 km 350Kč +21Kč/km*31km =1001Kč 19% + 24% x1.19 x1.24 =1447 Kč

Podíl cestujícího na ceně jízdy

Cenu jízdy vozidla je pak třeba rozdělit mezi cestující. Způsobů se nabízí více - např.:

 • každý stejně - to je však nespravedlivé vůči těm, co jedou jen kousek-třeba ze Zdic nám. do závodu Zdice.
 • podle km ujetých ve vozidle - to je zase nespravedlivé vůči těm, kdo bydlí na konci okružní nebo klikaté trasy - cena je závislá na trase vozidla, ale za tu Cestující nemůže.
 • Podle nás nejspravedlivější způsob je rozdělení podle vzdálenosti jízdy poptávkovou dopravou. Bereme vzdušnou vzdálenost a pouze mezi zastávkami poptávkovou dopravy, i když třeba pokračuje veřejnou dopravou.

Při výpočtu se používá vážený průměr, kde váha je právě ta překonaná vzdušná vzdálenost. Ceny dopravy jednotlivých Cestujících by měly odpovídat vzdušným vzdálenostem mezi nástupní a výstupní zastávkou.

Příklad: Tím autem za 1477Kč se svezou 3 paní A,B a C z Velké Bukové do Roztok (odkud pokračují autobusem, který zde nepočítáme), překonají vzdušnou vzdálenosti 1.41km. Potom 2 paní D, E z Újezda na křižovatku u Leontýna na autobus (4.27km). Nakonec zajede do Kublova pro paní F na křižovatku u zeleného kříže u Svaté na autobus (2.95km).

Rozdělení podílu na dopravě pro tuto jednu jízdu je pak následující: paní A, B a C (Buková) se podílejí po 9%, tedy na každou připadá 133Kč, paní D a E (Újezd) po 27.2%, tj. po 402Kč a paní F (Kublov) 18.6%, což je 274Kč. Součet podílů všech cestujících je 100%, to je 1477Kč. K ceně každé jízdy se nakonec přičte podíl na nákladech Dispečinku, t.j. ca. 8 Kč/jízdu a člověka; k ceně Dispečinku se daň nepřidává, protože jde do nákladů, takže cesty A, B,C přišly na 141Kč, D a E na 407Kč a cesta F na 289Kč.

CestujícíÚsekpřekonaná vzdálenostpodíl na ceně
celé jízdy %
v Kčpodíl na nákladech
Dispečinku
Podíl na pracovníka
A Buková - Roztoky 1.41 km 9.0% 133 Kč 8 Kč 141 Kč
B Buková - Roztoky 1.41 km 9.0% 133 Kč 8 Kč 141 Kč
C Buková - Roztoky 1.41 km 9.0% 133 Kč 8 Kč 141 Kč
D Újezd - křižovatka u Leontýna 4.27 km 27.2% 402 Kč 8 Kč 410 Kč
E Újezd - křižovatka u Leontýna 4.27 km 27.2% 402 Kč 8 Kč 410 Kč
F Kublov - Zelený kříž 2.95 km 18.6% 274 Kč 8 Kč 288.6 Kč
Celkem Buková - Zelený kříž - 100% 1477 Kč 48 Kč 1525 Kč

Náklady na dopravu cestujícího za měsíc

Když se pak všechny podíly cestujícího za měsíc sečtou, vyjde cena za měsíc a ta se podělí počtem směn. Výsledná cena dopravy na směnu je pak v tabulce Nejdražších pracovníků, kterou rozesíláme vedoucím. K tabulce přikládáme dále ceny každé jízdy drahých pracovníků. V případě nejasnosti či pochybnosti o ceně jednotlivé jízdy si poznamenejte její datum a číslo trasy a obraťte se na Dispečink.

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic