Pravidla pro cestující

Pokyny pro cestující podnikovou poptávkovou dopravou

znak doprava DHD

Závod Hronovský Zdice zajišťuje hromadnou poptávkovou dopravu pro své zaměstnance, agenturní pracovníky a brigádníky. Ostatní cestující po dohodě s Dispečinkem. Tato doprava jezdí předně tam, kde přinese větší užitek ve srovnání s veřejnou nebo individuální dopravou.

Čím důsledněji budeme dodržovat tato Pravidla, tím spolehlivější dopravu budeme mít!

Poptávková doprava funguje takto:

Cestující zadá požadavkykdo kdy odkud kam  >  Dispečink při uzávěrce zpracujevyhledá veřejnou dopravu nebo zajistí smluvní z nejbližší zastávky obsluhované na aktuální směnu  >  Cestující si zjistí, jak pojedev jízdním řádu na hromadnadoprava.cz, v SMS nebo emailu nebo telefonicky na dispečinku  >  Dopravce sveze veřejnou dopravou znak DHDnebo smluvní označenou  >  Dispečink vyúčtujejízdné cestujícím,
proplatí dopravcům

 1. Cestující si zadá nebo nechá zadat požadavky na všechny jízdy poptávkovou anebo veřejnou dopravou.
  1. Každý přidávaný, měněný či rušený požadavek na dopravu musí obsahovatevidenční číslo v dopravě (obvykle osobní číslo), příjmenídatum a čas jízdy nebo směnu a krajní zastávky cesty (smluvní + veřejnou dopravou), ať víme o přestupech. Případné pokračování autem či pěšky se do požadavku nezadává.
  2. Požadavky na přepravu si zadávají a upravují u Dispečinku Cestující sami nebo prostřednictvím Terénních pracovníků (které určuje nadřízený).
  3. Cestující si odpovídají za správnost všech svých požadavků. Měli by si je aspoň 1x týdně zkontrolovat u Terénního pracovníka, Dispečinku nebo na www stránkách dispečinku v sekci - Cestující - Požadavky.
  4. Uzávěrka na požadavky je v úterý a v pátek ve 12 hod. na jízdy od 14:45 téhož dne.
   1. Požadavky na dopravu zadávejte pokud možno před uzávěrkou . do tabulky s požadavky (kterou spravuje vedoucí) nebo přímo na Dispečinku.
   2. Požadavky po uzávěrce je nutno hlásit rovnou na Dispečink (tel.,SMS,emailem) a ohlídejte si potvrzení Dispečinkem. Telefonickou nebo SMS komunikaci doporučujeme dodatečně odsouhlasit emailem.
  5. Jakmile cestující zjistí, že nevyužije vyžádanou veřejnou či poptávkovou dopravu (má dovolenou, nemoc, jede autem), musí si požadavky na přepravu stejným způsobem co nejdříve zrušit.
  6. Dopravu ze zrušené směny, při nevolnosti , speciální dopravu (např.pouze smluvní), dopravu mimo obsluhovanou oblast nebo dopravu nad měsíční limit může vyžádat či schválit v odůvodněných případech pouze vedoucí, mistr či organizátor emailem. na základě formuláře "Žádost o pomoc v dopravě", který je ke stažení na stránkách DHD > Politici> Přihláška (.xlt).
  7. Cestující mohou poskytnout Dispečinku aktuální kontaktní údaje - český telefon (+420...) anebo e-mail - na které Dispečink posílá doplňující informace k dopravě, může je použít pro upřesnění požadavku, k domluvě změny, pro informování při náhlých změnách v dopravě. Kontaktní údaje používáme pouze k účelu dopravy Cestujícího, ale mohou být vytisknuty na objednávku a předány Dopravcům, proto nelze vyloučit jejich odezření třetí osobou.
 2. Dispečink se pokusí vyhledat prvně vhodnou veřejnou dopravu (ve zprávě označenou číslem spoje mezi lomítky), kterou případně doplní smluvními spoji (ve zprávě /DHD/) anebo odkáže na vlastní dopravu, pokud by hrozilo u pracovníka překročení limitní měsíční ceny, což je nejvyšší cena pravidelné dopravy Zdice-Příbram.
  1. Obsluhované oblasti, zvlášť vesnické, mají pro podnikovou i vlastní dopravu doporučené směny. Mapu oblastí i doporučené směny najdete na stránkách www.hromadnadoprava.cz.
 3. Cestující si najde příslušný spoj v aktuálním jízdním řádu (Čenkov a Zdice) anebo u Terénního pracovníka.
  1. Dispečink posílá po uzávěrce Cestujícím informace o každém zpracovaném požadavku emailem. SMS pouze v případě změny.
  2. V případě změny proti řádu a při nepravidelných jízdách zavolá dispečink nebo pošle cestujícím email nebo SMS s upřesněními jednotlivých jízd. Zpráva má přednost před řádem. Platí poslední.
  3. V případě nejasnosti se Cestující obrátí na Terénního pracovníka nebo Dispečink emailem či SMS. Krátce před jízdou je lepší zavolat.
 4. Na zastávce čeká Cestující nejméně 3 minuty před uvedeným časem odjezdu. Pokud není názvem dáno jinak, čeká se na autobusových zastávkách.
  1. Před jízdou si ověří u kolemstojících anebo v zastávkovém jízdním řádu, že čeká na správné zastávce.
  2. Při nastoupení do smluvní dopravy musí být cestující schopen prokázat se řidiči píchačkou nebo dokladem se jménem fotografií (občankou, řidičákem). Řidič má v objednávce uvedena jména a ostatní by neměl vpustit do vozidla.
  3. Při zpoždění 5 min. a větším volá cestující pohotovostní číslo dispečinku, které má uložené v telefonu. Na začátku trasy může volat už při 2 min.
 5. Cestující se chová ve vozidle a na zastávce zodpovědně a slušně - neohrožuje bezpečnost dopravy (např. při jízdě nevyžádaným mluvením na řidiče, hlasitými projevy), zdraví všech (např. nebezpečnou nemocí či opilstvím či kouřením) či nepoškozuj a neznečišťuje majetek dopravce či zastávku. V takovém případě může být cestující z přepravy bez náhrady vyloučen, případně může být jízda přerušena, dokud trvá ohrožující situace na zodpovědnost viníka.
 6. v případě připomínek nebo výhrad k podnikové dopravě se cestující obrací předně na dispečink - emailem, SMS nebo telefonicky - dispečink má zájem o spokojené cestujících i podnik. Nahlášené problémy Dispečink prošetří, pokusí se vyřešit a učinit opatření, aby se neopakovaly. Pak je zapíše do Problémů (...Cestující - Pravidla - Problémy). Řidič má informovat cestující nad 15min. zpoždění.
 7. Možnost dopravy do zaměstnání je prvně starost samosprávy - obcí a kraje. Podniková doprava ji doplňuje, nemůže ji však nahrazovat. Bylo by to drahé a zbytečné. Proto - máte-li jakoukoliv připomínku k dopravě (doba přestupu, jízdy, časy spojů) - zajděte nejdříve za starostou a řekněte mu to. A také, že pravidelná autobusová doprava není jediná možnost zajištění dopravní obslužnosti. Je vhodné požadovat písemné vyjádření.

Kontakty na dispečink

e-mail: info@hromadnadoprava.cz

uložte si pohotovostní telefon - hotline 736 620 581 a 724384073 - p.Koblížek (volejte kdykoliv potřebujete)

Na jiná čísla nevolejte ani neesemeskujte, byť by vám z nich přišla zpráva.

Srážka ze mzdy

Někteří Cestující se částečně podílejí na nákladech na poptávkovou dopravu. Podíl bude vypočten podle ceníku autobusové dopravy jakoby jel tutéž trasu veřejný spoj. Podíl se počítá a sráží z požadavků na dopravu i když Cestující nejede (podle požadavků ji totiž objednáme a platíme). U Cestujících, kteří byli zjištěni ve smluvním vozidle bez požadavku (jeli načerno), předpokládáme, že dopravu využívali stále a takto může být také účtována. Více v článku.

Doporučené postupy v některých situacích

 • Prvně doporučujeme všem cestujícím seznámit se s těmito Pravidly pro Cestující. Jsou na stránkách DHD, u některých řidičů, na osobním oddělení nebo je na požádání zašleme v elektronické či papírové podobě.
 • Žádný dopravce nemá pevně přidělené zastávky. Může se stát, že se pro určitou hodinu ukáže výhodnější poslat pro svoz taxi nebo jiného dopravce. V každém případě by měl být vůz označen, že jde o poptávkovou dopravu pro Podnik.
 • Ve většině případů dostane dopravce od dispečinku stanovenou trasu včetně časů odjezdu. Tuto informaci však dostává mezi 14-18 hodinou na aktuální den a den následující. S větším předstihem to nelze, protože Požadavky na přepravu jsou uzavřeny až při uzávěrce. Nejméně dvě hodiny potřebuje dispečink na zpracování, naplánování tras, tisk objednávek apod. Občas nelze ani vyloučit odchýlení dopravce od předepsaných časů.
 • Doporučujeme také, aby si pracovník u terénních pracovníků nebo na dispečinku zjistil, jestli směnuje, kdy se sváží jeho oblast. Jen tyto oblasti budou mít relativně stálý jízdní řád a jsou na stránkách DHD.
 • poptávková doprava zastavuje předně na zastávkách veřejné dopravy, pokud není názvem zastávky jednoznačně určeno jinak. Pokud to Cestujícímu nevyhovuje, lze dohodnout s Dispečinkem jiné místo, pokud ho lze snadno najít (nikoliv čp.) a pokud není kousek od zastávky.
 • Dispečink nemá velkou možnost kontrolovat, jestli dopravce jezdí jak má. Proto jsme vděčni za každou, i anonymní zprávu, pokud řidiči nedodržují Pravidla pro dopravce.

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic