Zaměstnanec, kterému nelze srážet ze mzdy za dopravu

Cestující, kterým nestrhává dopravu zaměstnavatel, hradí dopravu přímo Dispečinku. Řidičům smluvní dopravy ve vozidle se nic neplatí. U Řidičů se platí pouze veřejná doprava (např. úseky Beroun-Počaply, Zdice-Hostomice apod.).

Jednotlivci:

 1. Seznámí se s Pravidly pro Cestující a dodržují ho (nejlépe když si ho vytisknou)
 2. Nahlásí Dispečinku číslo svého mobilního telefonu.
 3. Pošlou na účet Dispečinku dostatečný kredit - aspoň 500Kč na
  1. číslo účtu Dispečinku 2700030787/2010:
  2. Variabilní symbol je číslo, pod kterým je cestující veden u Dispečink, tedy posledních 5 číslic osobního čísla z píchačky (tedy bez první 1).
  3. Do zprávy pro příjemce dá své jméno a příjmení.
  4. Dispečink potvrdí přijetí úhrady zprávou (SMS nebo emailem). Nespotřebovaný kredit v případě potřeby vrátí.
  5. Kredit by měl být na účtu Dispečinku do 15. dne měsíce, ve kterém se jezdí.
 4. Zadávají si včas požadavky na dopravu podle Pravidel pro Cestující.
 5. Cestující si musí hlídat kredit a včas ho dobíjet, aby se nedostali do dluhu.
 6. Z kreditu jednotlivců se odečítá:
  1. Cena za dopravu za měsíc za stejných podmínek, jako se strhává ostatním zaměstnancům ze mzdy.
  2. Skutečná cena dopravy je obyčejně vyšší je nutné ji dotovat. Podnikovou dopravu dotuje Kostal, podobně jako veřejnou linkovou autobusovou i vlakovou dopravu dotuje kraj a stát.
 7. Dispečink 1x měsíčně posílá zprávu o spotřebovaném kreditu za dopravu.

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic