Úhrada dopravy jednotlivci, kterému nesjednává dopravu zaměstnavatel

Cestující, kterým nestrhává dopravu zaměstnavatel, hradí dopravu přímo Dispečinku. Řidičům smluvní dopravy ve vozidle se nic neplatí. U Řidičů se platí pouze veřejná doprava (např. úseky Beroun-Počaply, Zdice-Hostomice apod.).

Jednotlivci:

 1. Seznámí se s Pravidly pro Cestující a dodržují ho (nejlépe když si ho vytisknou)
 2. Nahlásí Dispečinku číslo svého mobilního telefonu.
 3. Pošlou na účet Dispečinku dostatečný kredit - třeba 2000Kč na
  1. číslo účtu Dispečinku 2700030787/2010:
  2. Variabilní symbol je číslo, které přidělí Dispečink.
  3. Do zprávy pro příjemce dá své jméno a příjmení.
  4. Dispečink potvrdí přijetí úhrady zprávou (SMS nebo emailem). Nespotřebovaný kredit v případě potřeby vrátí.
  5. Kredit by měl být na účtu Dispečinku už před první jízdou.
 4. Zadávají si včas požadavky na dopravu a jezdí a ruší si požadavky na dny, kdy nejezdí. Požadavky lze zadávat buď do programu Doprava na intranetu, nebo hlásit přímo Dispečinku. Tyto způsoby nelze kombinovat.
 5. Cestující si musí hlídat kredit a včas ho dobíjet, aby se nedostali do dluhu.
 6. Z kreditu jednotlivců se odečítá:
  1. Cena za smluvní dopravu podle ceníku SID (Středočeské integrované dopravy) za měsíc podle výpočtu níže.  (více)
  2. Dále příspěvek na dispečink 9 Kč vč. DPH za každý požadavek či jízdu  (více) pro jízdy od 1.5.2016.
  3. Skutečná cena dopravy je obyčejně vyšší je nutné ji dotovat. Podnikovou dopravu dotuje Kostal, podobně jako veřejnou linkovou autobusovou i vlakovou dopravu dotuje kraj a stát.
 7. Dispečink 1x měsíčně posílá zprávu o spotřebovaném kreditu za dopravu.

Jednotlivci mimo KOCR a agentury jezdí do volné kapacity, to znamená, že mohou využít dopravu naplánovaou pro ostatní cestujícím. Na základě požadavků jednotlivců však neplánujeme zajížďky, které by zvýšily náklady na dopravu, ledaže se s dotyčnými cestujícími nebo Podnikem dohodneme na jejich úhradě.

Kontaktujte nás

Slatiňany, Škrovád 88, Czech Republic